Het ontstaan

In februari 2012 was de eerste bijeenkomst binnen de wijk Geenhoven rondom Wijkgericht werken.

Petra van Beckhoven van de gemeente Valkenswaard had een aantal mensen vanuit de wijk benaderd mee te komen praten over de mogelijke oprichting van een wijkcommissie die als doelstelling heeft de leefbaarheid binnen de wijk Geenhoven te vergroten.Vanuit deze bijeenkomst zijn er een aantal mensen opgestaan die samen de wijkcommissie vormen.

De wijkcommissie wordt begeleid door Anique van der Leegte (de wijkcoördinator van de gemeente Valkenswaard) en de wijkcommissie kan direct de hulp en expertise inroepen van de samenwerkende partners: Woningbelang, Woonbedrijf, Politie, Cordaad, Lunetzorg, Valkenhof, GGzE en Zuidzorg.

Waar staan we voor

Visie wijkcommissie

Hoewel niemand weet hoe de wereld er later er exact uit zal zien, kunnen we nu vaststellen waar het naar toe zou moeten gaan. Hoever we in die richting komen hangt af van de beschikbare middelen én de inzet van de mensen, zowel enerzijds de bewoners als anderzijds van het bestuurlijke apparaat.

De wijkvisie geeft de koers aan voor de korte, middellange en lange termijn.

In 2012 heeft de wijkcommissie een enquête gehouden daardoor hebben we een goede indruk gekregen van wat er leeft onder de bewoners van onze wijk. Over het algemeen heeft men een positief beeld van de wijk. Ook de aansluitende persoonlijke gesprekken hebben een verhelderend beeld gegeven. Alle aan- en opmerkingen, wensen en aanbevelingen zijn naar beste weten in deze wijkvisie verwerkt.

Wij vertrouwen er op dat deze wijkvisie een leidraad zal mogen zijn voor de bestuurlijk verantwoordelijke beleids­makers en beleidsuitvoerders bij onze overheid en zullen er zeker attent op zijn, dat deze ook daadwerkelijk als zodanig wordt gebruikt.

Dat door het tot stand komen van deze wijkvisie een aanzet wordt gegeven aan het optimaliseren van het wooncomfort en de veiligheid in onze wijk is een uitgesproken wens.

Mocht u vragen of aanvullingen hebben met betrekking tot deze wijkvisie, neem dan gerust contact met ons op.

Van 2014-2018 hebben we gewerkt met een vier jaren plan. We hebben dit plan afgesloten, en ervoor gekozen om met jaarplannen te gaan werken. Omdat er soms dingen tussen komen waar we van te voren geen weet van hebben, we hebben dan de vrijheid om hierop te anticiperen. 

De Wijkcommissie Geenhoven:

Wil de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in Geenhoven verder verbeteren.
Wil inwoners en organisaties van Geenhoven een platform bieden om de maatschappelijke betrokkenheid met Valkenswaard en met name Geenhoven te vergroten.
Wil een krachtige en een eenduidige stem laten horen aan het Gemeentebestuur en andere plaatselijke instanties.
Steunt initiatieven die voor de wijk Geenhoven van belang zijn.

Onze wijk.

Delen