Wie zijn wij

De wijkcommissie bestaat uit de volgende personen.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Vacature

Coördinator gemeente: Anique van der Leegte

Bestuur:

Paula Peeters

Riet van Hirtum

Ria van de Mortel

Werkgroepen:

Koffieochtend: Paula Peeters, Ria van de Mortel, Johanna Rooijakkers, Mariëtte Driessen               Welkom in de wijktas: Paula Peeters, vacature
Kennen en gekend worden: Paula Peeters, Ria van de Mortel, Johanna Rooijakkers
Knutselclub voor kinderen: Daphne Jannes, Marja Jaspers
Maandagavond club: Maria Witteveen, vacature
Buurtmoestuin: Riet van Hirtum, Ria van de Mortel, Mariëtte Driessen, Maria Witteveen.
Rommelmarkt: Anneke Duits
Openbaar gebied: vacature

Vanaf 1 september komt er een vacature vrij voor de functie van voorzitter en secretaris. 

Delen