Project: Ontmoeten in Geenhoven

De ontmoetingsplek voor bewoners, vrijwilligers en professionals.

Ontmoeten omdat het gezellig is met elkaar, maar ook met een hulpvraag kunt u terecht tijdens het koffie-uurtje, inloop spreekuren en bij activiteiten. Vrijwilligers en professionals werken samen in de wijk, ondersteunen elkaar zodat u goed geholpen of ondersteund wordt.

Zonder vrijwilligers is dit onmogelijk.

Dit maakt het wonen en samen leven in de wijk Geenhoven plezieriger.

Met elkaar en voor elkaar.

 

 

 De Wijkcommissie Geenhoven heeft de wens een ontmoetingspunt te realiseren.

Een plek die bij iedereen bekend is, waar je zo maar binnen kunt lopen, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt en waar vele activiteiten samen komen. Een plek waar jong en oud terecht kan voor raad en daad, voor informatie of gewoon een praatje. Letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de wijk Geenhoven.

In de huidige situatie maakt de Wijkcommissie gebruik van het Rode Kruis gebouw in Geenhoven. Een mooi groot gebouw met 2 grote ruimtes waar allerlei activiteiten plaats vinden door de Wijkcommissie en het Rode Kruis. Daarnaast een kleine vergader ruimte en als meerwaarde een mooie Moestuin, geheel aangelegd door de werkgroep van de Wijkcommissie. Er vinden allerlei activiteiten plaats en voor de bewoners een prima plek om er te komen tijdens de koffie ochtenden en andere activiteiten.

Door wensen en behoeftes van bewoners, vrijwilligers en professionals is de projectgroep “Ontmoeten in Geenhoven”, waar de Wijkcommissie een onderdeel van is, op zoek naar een accommodatie waar verschillende functies, zoals inloopochtenden, spreekuren, een eet-punt en een huiskamer gerealiseerd kunnen worden. Het kan dus zijn dat er op meerdere plekken uitvoering wordt gegeven om elkaar te ontmoeten in Geenhoven.

De doelstelling van het project is; een ontmoetingsplek te bieden voor en door bewoners, jong en oud, waar allerlei activiteiten plaats vinden d.m.v. een samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in de wijk.

Het bevorderd:

 • de levendigheid van de wijk.
 • samen met elkaar en voor elkaar
 • mensen kunnen langer zelfstandig in de wijk blijven wonen
 • verbetering van de leefbaarheid ( het is fijner/plezieriger wonen als je betrokken bent bij de wijk en je mede bewoners)
 • de zorg/ondersteuning is beschikbaar en zichtbaar in de wijk.
 • er zijn korte lijntjes met de professionals.
 • sneller signalen uit de wijk oppikken.

 

Huidige activiteiten die plaats vinden in het Rode Kruis gebouw en de
naastliggende Buurtmoestuin.

 • Wekelijks: koffie uurtje, met Professionals Accent op ieders Talent.
 • Wekelijks: Koffie uurtje, met de mogelijkheid om creatief bezig te zijn.
 • 1 x in de 3 maanden: Accent op ieders talent. Themabijeenkomst “Kennen en gekend worden”.
 • 1 x in de week: Handwerken voor volwassenen.
 • 1 x in de maand: Knutselen voor basisschoolkinderen.
 • 1 x per 3 maanden De rommelmarkt.
 • Diverse vergaderingen en bijeenkomsten van Wijkcommissie Geenhoven en andere professionals.
 • Welkom-in-de-wijk-tas voor nieuwe bewoners in Geenhoven.
 • De buurtmoestuin. Elke ochtend open voor jong en oud.
 • In samenwerking met Lunetzorg een tuintjes project, waarin bewoners van Geenhoven/ cliënten van Lunetzorg, tuintjes opknappen / onderhouden van bewoners die dat niet meer kunnen. Dit i.s.m. vrijwilligers van de Wijkcommissie van Geenhoven en een professional van Lunetzorg.

 

Vrijwilligers zijn samen met professionals in gesprek om vorm te geven aan een integrale werkwijze in de wijk. Hun wens is om:

 • Frequente inloopmomenten te realiseren. Iedere dag een dagdeel open voor een kop koffie, gesprek, potje kaarten e.d. (bewoners jong en oud en professionals vinden de weg naar de huiskamer Geenhoven)
 • Tijdens de inloopmomenten kan het mogelijk zijn om hulpvragen op te pakken door vrijwilligers en professionals. Op deze manier is er de mogelijkheid dat hulpvragen door professionals op een informele manier op gepakt worden. Dit voorkomt mogelijke dure doorverwijzingen en men heeft veel meer persoonlijk contact. 
 • Een wekelijks spreekuur met de gemeente, de wijkagent,  de woningbouwcorporatie. 
 • Ruimte voor themabijeenkomsten, informatiesessies, filmavonden.
 • Een vaste spel- en ontmoetingsmiddag middag.
 • Ruimte voor alle vergaderingen en bijeenkomsten van de wijk. 
 • Er is ruimte voor lokale initiatieven en bewonersinitiatieven te ondersteunen. 
 • Het realiseren van een kook en eet ruimte 
 • Het opzetten en uitvoeren van een Repair café in Geenhoven.
 •  Ruimte voor een  computer/laptop waar ouderen die geen computer ervaring hebben de mogelijkheid krijgen om er met eventuele hulp gebruik van te maken.
 •  Accent op ieders talent: een inlooppunt en contactplek voor straatcontactpersonen, hulpgevers en hulpvragers;
 •  Tot slot is er behoefte aan een plek voor de ouderen op zondagmiddag: hét moment in de week waarop eenzaamheid het meest speelt.

 

Bovenstaande wensen kunnen alleen gerealiseerd worden als vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten. Doe wat je leuk vind en waar je energie van krijgt, hoe groot of klein je bijdrage is, voor de bewoners en de wijk Geenhoven. Je wordt ondersteunt door professionals als je dat nodig hebt. Daarnaast worden er workshops en trainingen gegeven om je kennis te vergroten.

Je kan je aanmelden via de mail  of door te bellen met 06 - 48853124

Delen