Wijkcommissie Geenhoven

Wijkcommissie Geenhoven is er voor jullie, samen staan we sterk.

We zijn blij om u welkom te mogen heten op onze website.
Hier kunt u zien waar we ons zoal mee bezig houden.
We kunnen het niet alleen en zullen regelmatig om uw hulp vragen.Op onze facebook pagina kunt u ons volgen en komen de oproepen voor hulp voorbij.

Deze website is niet up to date. Hier zoeken we een vrijwilliger voor.

Ondertussen bestaat de wijkcommissie alweer 8 jaar. We hebben dan ook al heel wat bereikt. Alle informatie over wat we gedaan hebben en ook zeker over wat we nog gaan doen kunt u op deze website vinden.

Graag komen we u een keer tegen in de wijk, de buurtmoestuin of bij onze bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Namens
de gehele wijkcommissie Geenhoven

Bekijken

Tijdelijke stop project ‘aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop van restgronden’ in wijk Geenhoven

juni 2021

 In februari is de gemeente gestart met het project ‘aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop van restgronden’ in de wijk Geenhoven.

De gemeente wil met dit project ongelijkheid tegengaan en voorkomen dat de één zich netjes aan de regels houdt (door grond te kopen of te huren), terwijl de ander gemeentegrond gratis gebruikt. Ook willen ze voorkomen dat ze grond verliezen door verjaring. Inwoners kunnen ook zelf een verzoek doen om restgrond van de gemeente aan te kopen.

 De gemeente voor dit project het bedrijf Intersolum uit Asten ingeschakeld. De heer Theo Thijssen van Intersolum leidt dit project namens de gemeente. Dit project ligt nu tijdelijk stil. De reden hiervan is dat door corona er veel meer nieuwe verzoeken zijn binnengekomen, waardoor de werkvoorraad enorm is opgelopen en mede met het oog op de komende vakantieperiode, is besloten om eerst de huidige werkvoorraad af te ronden en daarom geen nieuwe verzoeken op te pakken. Verzoeken om restgrond te kopen of te huren en verjaringsverzoeken worden na 1 oktober 2021 (op volgorde van binnenkomst) in behandeling genomen. De projectleider, de heer T. Thijssen, zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij betreuren deze vertraging, maar hopen op uw begrip hiervoor. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente www.valkenswaard.nl/restgrond

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Valkenswaard 

april 2021

VALKENSWAARD - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 2x per week (ook op zaterdag) terecht bij Medex Medische Diensten, Dijkstraat 54. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch € 45,00, C/D/E en Taxipas € 55,00.   Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail). 

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom

Controles op loslopende honden en hondenpoepoverlast 

april 2021

De komende tijd controleren de Bijzondere OpsporingsAmbtenaren (Boa’s) van de gemeente Valkenswaard op loslopende honden en het opruimen van hondenpoep. Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor veel ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch. De Boa’s controleren in elke wijk en elke kern. Daarnaast controleren ze gericht op basis van meldingen. 

Boetes
Laat u uw hond (los)lopen op plekken waar dat niet mag en/of ruimt u de hondenpoep niet op? Dan kunt u een boete krijgen. De boete voor het niet opruimen van ontlasting is 159 euro (inclusief 9 euro administratiekosten). De boete voor het laten loslopen van de hond(en) is 109 euro (inclusief 9 euro administratiekosten). De boete voor de aanwezigheid van honden op een speelveldje of speelweide is 159 euro (inclusief 9 euro administratiekosten). 

Regels
De regels over het laten (los)lopen van honden en het opruimen van hondenpoep in Valkenswaard staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2021 (APV). Deze is te vinden via www.overheid.nl. Zo is het verboden om een hond te laten lopen op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. In de hele gemeente is het verplicht de hondenpoep onmiddellijk op te ruimen en de hond aan te lijnen. 

Deze regels (niet loslopen en de opruimplicht) gelden ook in het buitengebied. Hier controleren we daarom ook. 

Proef met hondenspeelweide
In Valkenswaard mag u uw hond wel los laten lopen op de hondenspeelweide aan de Warande. De proef die hier draait, biedt hondenbezitters een plek om de hond veilig los te laten lopen en te laten spelen. Ook hier geldt wél de opruimplicht

Bodem verbeteren met Bokashi 

april 2021

Bij de gemeente Valkenswaard bekijken we voortdurend hoe we onze openbare ruimte groener en duurzamer kunnen maken en kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Ook proberen we de biodiversiteit te verhogen. Al dat extra groen willen we goed laten groeien en bloeien en beschermen tegen extreme hitte en grote droogte. Daarom zijn we sinds enkele maanden gaan experimenteren met het maken van Bokashi. 

Wat is Bokashi?
Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. De bladeren die in het najaar door de inwoners in de bladmanden worden verzameld, worden gefermenteerd door er bacterieculturen, kleimineralen en zeeschelpenkalk aan toe te voegen. Bij fermentatie verteren de bladeren zonder zuurstof. Als er wel zuurstof bij zou komen, zouden de bladeren gaan rotten en dan wordt het compost.
Het effect van Bokashi op de bodem lijkt op dat van compost. Het verschil is dat Bokashi duurzamer en klimaatadaptiever is. 
Belangrijke voorwaarde is dat iedereen alléén bladafval in de bladmanden gooit, omdat de materie anders onbruikbaar is voor het maken van Bokashi en we alsnog extra kosten hebben voor afvoer. 

Mogelijk ruikt u het als Bokashi bij u in de buurt is verwerkt in het plantsoen. Net als de meeste bodemverbeteraars, heeft Bokashi een typerende geur. Die vervaagt gewoonlijk weer snel, zeker na een buitje. 

 Veranderingen in beheer
Gemeenten vonden jarenlang dat de openbare ruimte er strak en schoon uit moest zien. Vegen, schoffelen, harken en blad afvoeren, waren de trend. 
De huidige tijd van klimaatverandering vraagt om een andere vorm van beheer.
Lange periodes van droogte komen nu voor, afgewisseld met grillig weer met extreme regenbuien. Dan is het beter om blad tussen de begroeiing te laten liggen zodat het composteert en langer vocht vasthoudt en de weerbaarheid van de planten toeneemt. Het gebruik van Bokashi heeft daarin ook een positieve werking. Op veel plekken is de conditie van de bodem verschraald en verslechterd, door het steeds weghalen van de bladeren. Met aanbrengen van de Bokashi komen weer organische materialen in de bodem en die vormen een voedselbron voor bomen. Ze bevatten bacteriën en schimmels die het bodemleven bevorderen.

Van restproduct naar bodemverbeteraar
Met Bokashi veranderen we dus een restproduct in een goed werkende bodemverbeteraar! We besparen kosten omdat we minder groenafval hoeven af te voeren. Bovendien beperken we onze vervoersbewegingen door het gebruik van een eigen bodemverbeteraar. 

We gebruiken Bokashi in het groen binnen en buiten de bebouwde kom, in de hele gemeente. Vooral in nieuwe plantvakken waar de grond verbeterd moet worden. En ook bij bomen en boomspiegels.

Vervang uw oude, stalen gasleidingen 

Maart 2021

De gemeente Valkenswaard roept eigenaren van een huis dat ouder is dan 1986 op om hun oude, stalen gasleidingen te vervangen. Sinds 1986 is het verboden om stalen gasleidingen toe te passen in woningbouw. In onze gemeente staan in diverse wijken huizen met een bouwjaar vóór 1986, die nog zijn gebouwd met stalen gasleidingen. Sommige bewoners hebben die leidingen al vervangen. Voor de andere huizen geldt dat de leidingen inmiddels een leeftijd hebben bereikt waarop gaslekkage op de loer ligt.

Door vocht in de kruipruimte kunnen onbehandelde stalen leidingen gaan roesten. Het is van groot belang dat een gasleiding in een kruipruimte van goede kwaliteit is, omdat bij een defect aan de gasleiding de kruipruimte kan vollopen met gas. Stalen gasleidingen die zijn omhuld door een mantelbuis zijn veiliger, omdat gas bij lekkage uiteindelijk boven de grond ontsnapt.

Voorkom ongelukken

Bent u eigenaar van een woning met een bouwjaar van vóór 1986 met stalen gasleidingen? Dan verzoekt de gemeente u om de leidingen te vervangen. Wethouder Kees Marchal (Volkshuisvesting): “Het kan zorgen voor zeer onveilige, zelfs gevaarlijke situaties. Niet alleen voor uzelf maar ook voor andere inwoners van Valkenswaard. We willen toch allemaal een goede buur zijn? Ik wil inwoners oproepen om de gasleidingen te vervangen voordat er ongelukken mee gebeuren.”

U bent verantwoordelijk

Het vervangen van de leidingen is een taak waarvoor, volgens de Woningwet, de woningeigenaar verantwoordelijk is. De gasnetbeheerder is alleen verantwoordelijk voor het deel van de gasleiding naar de gasmeter, dit deel is gewoonlijk niet van staal.
In sommige woningen is dit gedeelte nog wel van staal. Hier wordt dit door de gasnetbeheerder zonder kosten vervangen. Bij twijfel kunt u hierover contact opnemen met de gasnetbeheerder.

Een duurzaam alternatief voor aardgas

Wethouder Theo Geldens (Milieu en duurzaamheid): “Denk als u uw gasleidingen gaat vervangen eens aan de duurzame alternatieven voor aardgas. U kunt bijvoorbeeld met een elektrische zonneboiler uw water verwarmen, een warmtepomp installeren, of koken op inductie. 

Vragen?

Met vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenswaard. Dit kan via het e-mailadres TenH@valkenswaard.nl of via het telefoonnummer 040-2083444.

Meer informatie vindt u op www.valkenswaard.nl/gasleidingen.

IDO in Bibliotheek Valkenswaard Geopend 

 Februari 2021

Vanuit de Bibliotheek in Valkenswaard zijn we bezig met het openen van IDO (Informatieservice Digitale Overheid).
Bij het IDO hoort een heel aantal manifestgroepen die landelijk gelden zoals het CIZ, de Belastingdienst, CAK, SVB ...
Het IDO in de Bibliotheek is er om te helpen en we verwijzen naar de juiste plaatsen voor hulp, maar ook als digitale hulp voor personen die dat moeilijk vinden.
Een vraag kant en klaar oplossen kan in sommige gevallen dus niet.

De vragen kunnen gaan over:
• Belastingen en toeslagen
• Zorg regelen
• Werk zoeken
• Rijbewijs verlengen
• AOW aanvragen
• Verkeersboetes betalen

Vanaf maandag 15 februari kan er via de website van Bibliotheek De Kempen een inschrijfformulier ingevuld worden om een afspraak te maken. Je kan dan aangeven of je een fysieke of digitale afspraak wil met een medewerker van de bibliotheek. Wilt u meer lezen hierover of een afspraak maken. Kijk dan verder op de website

Aanpak onrechtmatig grondgebruik en verkoop van restgronden in de wijk Geenhoven 

Februari 2021

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard wil het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond aanpakken. Uit een inventarisatie blijkt dat het gaat om in totaal zo’n 825 stukjes grond in heel Valkenswaard die de gemeente wil legaliseren. Gelijktijdig biedt het college restgronden te koop aan. Restgrond is grond waarvan het niet noodzakelijk is dat die eigendom van de gemeente blijft. 

Restgrond grenst aan tuinen in particuliere eigendom. Indien verkoop van restgrond niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen in de grond liggen, kan er gekozen worden om de grond te verhuren. Verzoeken van inwoners om restgrond te kopen of te huren worden getoetst aan de uitgiftecriteria. 

Het project wordt per wijk uitgevoerd. De volgende wijk die op de planning staat, is de wijk Geenhoven. Het is gebruikelijk dat we bij een start van een nieuwe wijk een informatieavond organiseren. In verband met de huidige coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Daarom informeren wij de bewoners van Geenhoven zo goed mogelijk via de Wijkcommissie Geenhoven en website van de gemeente Valkenswaard. 

 Wat is het doel van dit project?

De gemeente wil met dit project de ongelijkheid tegengaan en voorkomen dat de één zich netjes aan de regels houdt (door grond te kopen of te huren), terwijl de ander de grond gratis gebruikt. Ook wil de gemeente voorkomen dat ze grond verliest door verjaring.

 De werkwijze.

Wij hebben voor dit project het bedrijf Intersolum uit Asten ingeschakeld. Zij hebben veel ervaring met dit onderwerp. De heer Theo Thijssen van Intersolum leidt dit project namens de gemeente. 

Het gebruik van gemeentegrond in de wijk Geenhoven is in kaart gebracht en dient nader te worden onderzocht. Theo Thijssen bezoekt daarvoor de betreffende bewoners thuis. Thuis wordt uitgelegd wat het project inhoudt en kunnen bewoners hun verhaal kwijt. Het grondgebruik kan onbewust zijn ontstaan en graag gaan we hierover in gesprek. We streven ernaar om een oplossing te vinden voor het gebruik van de grond. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld de grond te kopen of te huren of de grond terug te geven aan de gemeente. Het komt ook wel eens voor dat grond is verjaard. 

 Corona

Bij de bezoeken thuis worden de RIVM-regels strikt nageleefd. Theo probeert eerst telefonisch een afspraak te maken en het bezoek vindt buiten in de tuin plaats. Theo vraagt vooraf aan de bewoners of zij klachten hebben en draagt bij het bezoek een mondkapje. 

Koop 

Als u als eigenaar van een woning restgrond wil kopen, gaan we dit toetsen aan een aantal criteria, zoals onder andere het bestemmingsplan (wat mag je met de grond doen?), de verkeersveiligheid (wordt een uitzicht belemmerd als de grond verkocht is?), toets kabels en leidingen (welke kabels en leidingen liggen er in de grond?) en groenbeheer (wat is de functie van de groenstrook?). De prijs voor restgrond is vastgesteld op € 95,00 per m² exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper. Het is mogelijk om de koopsom in termijnen te betalen. Een verkoop wordt notarieel vastgelegd en ingeschreven in het Kadaster.

Huur

Als u restgrond wil huren wordt dit ook getoetst aan de criteria zoals we dat doen bij koop. De huurprijs is € 3,33 per m² met een minimum van € 50,00 per jaar en een éénmalig inschrijfgeld van € 25,00. De huurprijs wordt om de vijf jaar geïndexeerd. De huur wordt vastgelegd in een huurovereenkomst.

(klik hier voor de folder m.b.t. de prijzen)

 Verjaring

De wet kent ook nog het begrip ‘verjaring’. Voor een beroep op verjaring is het altijd noodzakelijk dat het bezit van de grond wordt aangetoond. Maar wat zijn hiervoor de vereisten? Dit is complexe materie die niet in een paar regels uit te leggen is. Voor verjaring van gemeentegrond gelden nog strengere eisen zo blijkt uit diverse uitspraken van de rechter.

Als u meer wilt weten over verjaring kunt u het beste contact opnemen met de heer Theo Thijssen, tel: 040-2083444 of via email tht@valkenswaard.nl 

 Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente www.valkenswaard.nl/restgrond

U kunt ook contact opnemen met de projectleider, Theo Thijssen. Theo is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag via het telefoonnummer 040-2083444 of per e-mail theo.thijssen@valkenswaard.nl

Workshop ‘hoe brandveilig is uw woning?’ Doet u mee?  

Januari 2021

De gemeente Valkenswaard organiseert in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een aantal digitale workshops in het kader van brandveiligheid. Thema van deze digitale workshops betreft ‘Hoe brandveilig is jouw woning’? De workshop is bedoeld voor inwoners van de gemeente Valkenswaard. Een oud brandweerman gaat in op de meest voorkomende oorzaken van een woningbrand en geeft tips over wat inwoners zelf kunnen doen om een woningbrand te voorkomen.

 De digitale workshops worden gegeven op onderstaande data en tijden:

Maandag 1 februari van 13.00 – 14.30 uur;
Maandag 1 februari van 19.00 – 20.30 uur;
Woensdag 3 februari van 19.00 – 20.30 uur.

Uitnodiging

In de bijlage (Klik hier) vinden jullie de uitnodiging voor de digitale workshops met daarin (onder andere) informatie over de aanmeldprocedure. Op de website van de gemeente Valkenswaard staat ook een aankondiging voor deze workshop, zie https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/workshop-hoe-brandveilig-is-uw-woning-doet-u-mee_96549.html

Nieuwjaarsboodschap van de Burgemeester 

Januari 2021

Om te beginnen allemaal de beste wensen voor een hoopvol en gezond 2021! 

Vanwege de Coronamaatregelen brengt Burgemeester Ederveen zijn nieuwjaarsboodschap via een video. (Klik hier)

Wanneer moet u zelf bijbetalen in zorg 

november 2020

Wanneer moet u zelf (bij)betalen voor zorg?
Uw zorgverzekering vergoedt de meeste noodzakelijke zorgkosten, zoals bezoeken aan de huisarts, medicijnen en een behandeling in het ziekenhuis. Ook thuiszorg en
verpleeghuiszorg worden voor een groot deel vergoed. Sommige kosten moet u zelf
betalen. Klik hier voor een overzicht.

Bron: IkWoonLeefZorg
Uitgave van de RABO-bank.

Nieuwe maatregelen 

Oktober 2020

Helaas hebben we wegens de huidige ontwikkelingen moeten beslissen alle activiteiten tot nader order stop te zetten. We volgen de adviezen van het RIVM en zullen de maatregelen aanpassen op hun adviezen. Houd dus de website, Facebook en de mail goed in de gaten.

De talentenbank is per mail of telefonisch bereikbaar voor hulpvragen van mensen uit de wijk. 

Mail: talentenbank@wijkcommissiegeenhoven.nl
Of bel: Anneke Duits: 06-81935762
Danielle van Rens: 06-18302236

Workshop Herken georganiseerdedrugscriminaliteit in jouw wijk

September 2020

Gemeente Valkenswaard slaat de handen ineen met de Politie en nodigt haar
inwoners uit voor een gratis, digitale workshop over georganiseerde
drugscriminaliteit.
Tijdens de workshop nemen Marloes Lippens en Esther Janssen, twee specialisten
vanuit de Politie, je mee in de wereld van de drugscriminaliteit en krijg je een
interessante inkijk in de gevaren en het proces wat achter deze wereld schuilgaat.
Daarnaast krijg je nuttige tips en adviezen mee om zelf met andere ogen naar je
wijk te gaan kijken en zo sneller verdachte situaties te signaleren.
Kortom, een interessante workshop, waar je een flinke dosis kennis ophaalt om je
wijk veilig te houden en de Politie te helpen criminaliteit hier geen kans te geven.
Samen houden we Valkenswaard veilig!

Datum en tijd
De online workshop wordt op de volgende ochtend en avonden aangeboden:
▪ Maandag 19 oktober van 19:00 tot 21:15 uur
▪ Woensdag 21 oktober van 10.00 tot 12.30 uur
▪ Maandag 26 oktober van 19:00 tot 21:15 uur
▪ Woensdag 28 oktober van 19:00 tot 21:15 uur
Inschrijven
Inschrijven voor de workshop is verplicht en kan door een mail te sturen naar:
nicole.vlassak@valkenswaard.nl of te bellen met: 040 - 208 35 92
Na inschrijving ontvang je een mail met daarin de digitale link naar de workshop.
Wees er snel bij, want vol = vol (Per workshop kunnen er 20 personen deelnemen)

Verkeersmaatregelen Omloop van Valkenswaard

Augustus 2020

Op zondag 6 september vindt de wielerkoers de Omloop van Valkenswaard plaats. Deze koers heeft verkeerstechnisch gezien nogal wat impact op Valkenswaard.

In de bijlage treft u een bericht met de verkeersmaatregelen die hiermee gepaard gaan. In dit bericht vinden jullie de wegafsluitingen op deze dag. Daarnaast loopt het parcours door heel de gemeente. Hier zal met verkeersregelaars gewerkt worden om het verkeer te geleiden wanneer renners langskomen.

Kijk op www.omloopvanvalkenswaard.nl voor meer informatie en uiteraard de uitgebreide routekaarten van de renners.

Koffie-uurtje gaat weer OPEN vanaf 2 juli. (aangepast)

Juni 2020

Volgens de richtlijnen moeten we echt 1,5 meter afstand blijven houden en kunnen we max 20 personen toelaten. 

Update: Aanmelden is niet meer noodzakelijk. Wel vragen we naar uw gegevens, zodat wanneer het nodig is een soepel verloop van een contactonderzoek kan plaatsvinden

VOORSCHRIFTEN VOOR HET KOFFIE-UURTJE:
- Check uzelf vooraf op eventuele gezondheidsrisico’s.
- Voordat u thuis vertrekt, maak dan gebruik van uw eigen toilet. Die van het gebouw wordt enkel gebruikt voor noodgevallen.
- Bij de deur staat Daniëlle of Anneke in beschermde kleding klaar om u te ontvangen. Zij zullen u instructies geven over het desinfecteren van uw handen en wijzen u een beschikbare plek toe.
- De tafels, stoelen en uw kopje staan al klaar. Laat deze vooral zo staan.
- Momenteel delen we geen koekjes of traktaties uit ivm de hygiëne.
- Houdt u aan de hygiëneregels (handen wassen, hoesten en niesen in ellenboog, blijf thuis met verkoudheidsklachten etc.
- Na afloop van de koffieochtend verlaat iedereen op instructies van Daniëlle of Anneke de ruimte. En ruimen de gastvrouwen alles op.

We hopen u weer snel te zien!

Tijdelijke sluiting Jumbo Willibrorduslaan

April 2020

De Jumbo aan de Willibrorduslaan gaat vanaf 27 mei verbouwen. 27 mei is het filiaal open van 8.00 tot 16.00 daarna zijn ze even dicht. 10 juni staan ze weer voor u klaar met een moie winkel vanaf 8.00 tot 20.00. 

Mocht dit voor u problemen opleveren en woont u in onze wijk? Neem dan contact met ons op. Wellicht kan 1 van onze vrijwilligers een helpende hand bieden.

Mail: voorzitter@wijkcommissiegeenhoven.nl

Mail: talentenbank@wijkcommissiegeenhoven.nl
Of bel: Anneke Duits: 06-81935762
Danielle van Rens: 06-18302236

Kwijtschelding eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor de maanden april en mei.

April 2020

Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen in verband met de coronacrisis. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang.
Zorgaanbieders zijn opgeroepen om – vanwege de getroffen maatregelen - waar mogelijk volwaardige alternatieve vormen van zorg en ondersteuning te bieden. Maar het kan ook voorkomen dat zorg en ondersteuning in zijn geheel geen doorgang kan vinden. Als de beoogde Wmo-ondersteuning feitelijk in enige maand niet wordt geboden, geldt de lijn dat de eigen bijdrage die maand niet wordt gefactureerd. Met dit uitgangspunt is uitgegaan van een relatief beperkt aantal situaties waarin dit het geval zou zijn. Er is toen geen rekening gehouden met een crisis van de huidige omvang en de vele mutaties die dit nu zou opleveren.
De toepassing van start-stop tijdens de huidige crisis zou nu betekenen dat gemeenten, in overleg met aanbieders, voor het totale cliëntenbestand Wmo zouden moeten bezien in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt moet worden (en wanneer deze weer moet starten).
Omdat dit voor alle betrokken partijen een grote (administratieve) uitvoeringslast is, is besloten om voor de Wmo-cliënten de eigen bijdrage voor in ieder geval april en mei niet te innen, met uitzondering dus van de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang.
De informatie over bovenstaand besluit van de minister die naar de Kamer is gegaan, is te vinden in de Kamerbrief COVID-19: Update stand van zaken (pagina 33 en 34).
Hugo de Jonge beslist op een later tijdstip of de inning van de eigen bijdrage Wmo per juni weer kan worden gestart. VNG is met VWS in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden

Praatje met een Maatje van Cordaadje

April 2020

Update: Praatje met een Maatje van Cordaatje is langer bereikbaar. Vanaf maandag 20 april zal  ‘Praatje met een Maatje van Cordaadje’ ook in de middagen bereikbaar zijn voor een luisterend oor. Via telefoonnummer 040-2071540 kun je in contact komen met een vrijwilliger van Cordaad Welzijn die een luisterend oor biedt en met je meedenkt.  Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur

Een luisterend oor voor iedereen.
In deze tijd van het coronavirus staan heel veel mensen op om elkaar te helpen. En daar mogen we met zijn allen enorm trots op zijn!
Vanuit onze maatschappelijke rol als welzijnsinstelling willen wij ook een steentje bijdragen.

Vanaf maandag 30 maart start Cordaad Welzijn voor iedereen uit Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende met ‘Praatje met een Maatje van Cordaadje’.

Via telefoonnummer 040-2071540 kun je in contact komen met een vrijwilliger van Cordaad Welzijn die een luisterend oor biedt en met je meedenkt.
Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Ben jij of ken jij mogelijk iemand die hier gebruik van wil maken dan attendeer hem/ haar hier dan gerust 

Let op! Nieuwe maatregelen.

maart 2020

Door het verlengen van de maatregelen door onze regering zullen wij ook al onze activiteiten in het wijkgebouw staken tot 1 juni. Wel zijn wij per mail of telefonisch bereikbaar voor hulpvragen van mensen uit de wijk. 

Mail: talentenbank@wijkcommissiegeenhoven.nl
Of bel: Anneke Duits: 06-81935762
Danielle van Rens: 06-18302236

Let op! Afgelaste activiteiten 

maart 2020

Helaas hebben we wegens de huidige ontwikkelingen moeten beslissen alle activiteiten tot nader order stop te zetten. Dus NL doet, kennen en gekend worden en alle koffie momenten gaan tot nader bericht NIET door. We volgen de adviezen van het RIVM en zullen de maatregelen aanpassen op hun adviezen. Houd dus de website, Facebook en de mail goed in de gaten.

vrijdag 6 maart: Geheugendiepte - Bibliotheek, Hofnar 16 tussen 14.00 en 16.00 uur

Februari 2020

Foto’s die indruk maken, doen dat vaak vanwege de juiste scherpte-diepte. Zodat je blik wordt gericht. De fotograaf helpt je kijken. Je gaat het gewone en het bijzondere onderscheiden. Zo kan die foto in je geheugen gegrift raken. We hebben méér zintuigen dan alleen de ogen. Als je oog hebt voor de dingen die je écht raken. Voor de dingen die er voor jou werkelijk toe doen. Je staat daar niet altijd bij stil.

Tijdens de inloop van GeheugensteuN van 6 maart a.s. doen we dat wel. Met als gast Marie-Jantien Kreeft. Als voorganger in de PKN houdt zij zich bezig met de betekenis en de zin van het leven. Zij kijkt als het ware met de juiste scherpte-diepte naar wat mensen meemaken. Niet om daarvan foto’s te maken. Wel om anderen te helpen met focussen. Waarbij haar specialiteit contrastervaringen zijn, oftewel grenservaringen. Dat zijn gebeurtenissen die je leven op z’n kop zetten. Daarover gaat zij graag in gesprek. Want ons geheugen kan ons helpen maar óók in de weg staan. Ben je benieuwd en wil je ook met haar in gesprek? Kom dan op vrijdag 6 maart gerust binnenlopen tussen 14.00 en 16.00 uur.

GeheugensteuN is een open inloop op de eerste vrijdag van de maand. Een plezierige plek voor ontmoeting en informatie. Het is bedoeld voor mensen die te maken hebben met vergeetachtigheid (zoals bij burn-out, depressie, niet aangeboren hersenletsel of beginnende dementie). Maar ook voor mensen om hen heen. Zoals familie, buren, vrienden, winkeliers enzovoort. Iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte welkom. Het programma bevat zowel terugkerende als eenmalige activiteiten, verzorgd door deskundige medewerkers. GeheugensteuN is een activiteit van Cordaad Welzijn.

Elke eerste vrijdag van de maand van 14 – 16 uur in de Leeszaal van de bibliotheek, Hofnar 16 te Valkenswaard.

Wie verdient Valkenswaardse Vrijwilligerstrofee 2018 ?

December  2018

Op woensdag 30 januari 2019 organiseert de gemeente Valkenswaard het jaarlijkse Vrijwilligersgala. Het gemeentebestuur toont dan zijn waardering voor de vrijwilligers die zich in 2018 ingezet hebben voor de gemeenschap van Valkenswaard, Dommelen en/of Borkel en Schaft. Op deze avond wordt ook de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee 2018 uitgereikt.

Dit jaar is er een Trofee voor elke categorie, dat zijn er vijf in totaal.

Nomineer uw kandidaten!
Kent u vrijwilligersorganisaties, of individuele vrijwilligers, die volgens u de prijs verdienen, meld hen dan aan! De vijf categorieën zijn:

Sport (Individueel);
Zorg (Individueel);
Buurt & Wijk (Individueel);
Cultuur & Natuur (Individueel);
Vrijwilligersorganisatie van het jaar (Groep/vereniging).
Aanmelden kan tot en met zondag 6 januari 2019 met het digitale nominatieformulier. Dat vindt u op www.valkenswaard.nl/vrijwilligersgala. Let op: gebruik voor elke nominatie een apart formulier.
Geen computer of problemen met het webformulier? Haal een formulier af bij één van de volgende locaties: Valkenswaard bij het gemeentehuis, of de bibliotheek (de Hofnar 12), in Dommelen bij ontmoetingscentrum De Belleman, of in Borkel en Schaft bij Dorpshuis D'n Teut.

Uitreiking trofeeën tijdens Vrijwilligersgala.

Een jury onder voorzitterschap van burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen wijst in elke categorie een winnaar aan. Deze winnaars worden op 30 januari tijdens het vrijwilligersgala bekendgemaakt.


Kaartjes bestellen bij organisatie

Het Vrijwilligersgala vindt op 30 januari plaats in Theater De Hofnar en begint om 20.00 uur.

De organisatie neemt contact op met alle genomineerden en stuurt hen bij bevestiging van hun komst de entreekaartjes toe.

Ook partners van vrijwilligers en anderen die vrijwilligers een warm hart toedragen, zijn van harte welkom bij het Vrijwilligersgala. U kunt maximaal vier gratis kaartjes per persoon bestellen. Wilt u graag meer kaartjes, mail uw dan verzoek naar vrijwilligersgala@valkenswaard.nl. Kaartjes aanvragen kan tot 20 januari.
Let op: er zijn er maximaal 350 beschikbaar!
Heeft u geen e-mail? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de organisatie via telefoonnummer (040-) 20 83 644.

 

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.valkenswaard.nl/vrijwilligersgala, of stuur een berichtje naar vrijwilligersgala@valkenswaard.nl.

Milieupas nodig bij nieuwe inzamelcontainers voor kunststof verpakkingsafval

September 2018

Sinds 15 september is er een paslezer ingebouwd bij de nieuwe ondergrondse inzamelcontainer voor kunststof verpakkingsafval aan het Sint Jansplein/Kardinaal De Jongstraat (bij de Nettorama).

Dit betekent dat inwoners voortaan hun milieupas nodig hebben om de trommel van deze container te openen. Dit is gedaan uit veiligheidsoverwegingen.

De paslezers worden ook ingebouwd bij de binnenkort te plaatsen ondergrondse containers aan het Jorisdal (bij de Belleman) en aan de Leenderweg (bij de Emté, binnenkort Jumbo).

Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u naar Cure Afvalbeheer, telefoon 14040

Delen